23-who (m.a.)

Welcome to your 23-who (m.a.) test

name
email
કોણે હોમવર્ક કરવું પડે છે. (do homework)
કોણ અંગ્રેજી શીખવાનું છે? (learn an English)
કોણ ગીરનાર ચઢી શકે છે? (climb Girnar)
કોણે સ્કુલે જવું પડિયુ હતું? (go to school)
કોણે રૂમ વાળવો પડશે? (sweep a room)
કોણ સાઇકલ ચલાવું પસંદ કરશે? (ride a bicycle)
કોણ વૃક્ષો વાવવાનો હતું? (grow trees)
કોણ સંગીત શીખી શકશે? (learn music)
કોણે વહેલું ઊઠવું જોઈએ?
કોણ ફિલ્મ જોવા જવાનું હતું? (go to watch a film)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *